Selamatan Mushollah Ar-Rahman SDN 1 Kukusan

Sekarang Musholla Ar-Rahman SDN 1 Kukusan sudah selesai dibangun dengan dana sumbangan dewan guru, Komite dan wali murid Kelas 1 s/d Kelas VI SDN 1 Kukusan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Berkat dukungan banyak pihak dan donatur kini Musholla Ar-Rahman berdiri dengan megah dengan bangunan baru.

Peresmian Musholla baru ini mendapat respon positif masyarakat sekitar dengan mengadakan selamatan peresmian Musholla Ar-Rahman SDN 1 Kukusan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.